Tablica

Mikołajki 2016

Dodatkowy przegląd elektryczny i przewodów wentylacyjnych

Warszawa, dnia 14 listopad 2016 r.

Szanowni Państwo,

W dniu 16.11.2016r (środa) w godz. 1600- 2000odbędzie się w naszej Wspólnocie

dodatkowy przegląd przewodów wentylacyjnych oraz wykonane zostaną pomiary elektryczne

w lokalach których właściciele byli nieobecni podczas pierwszego przeglądu.

Kontroli dokona firma „KOB - 24.”, której pracownicy będą posiadali stosowne identyfikatory.

Prosimy o udostępnienie lokali. Poniżej podajemy listę lokali, które nie zostały skontrolowane:

 

Klatka

Zespół kontrolny

Pomiary elektryczne - lokale nieskontrolowane -

Pomiary wentylacji - lokale nieskontrolowane

A

1

1, 2, 4, 6, 7, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 30, 39, 40, 44, 45, 50, 51, 53, 55

16, 17, 21, 22, 30, 44, 50, 51,

B

2

71, 73, 75, 82, 83, 88, 96,

75, 78, 82, 83, 88,

C

2

101, 114, 119, 125, 126

114, 119, 126, 130,

D

1

140, 144, 152, 153, 155, 156, 162, 168,

140, 150, 155, 156, 162, 165, 168,

E

1

169, 170, 178, 185, 186, 189, 193, 197, 204, 206, 209,  211

169, 170, 178, 185, 186, 189, 193, 195, 197, 204, 205, 209, 211,

F

2

213, 218, 219, 225, 227, 233, 240

218, 219, 225, 226, 233, 238, 239, 250,

G

1

256, 264, 268, 270.

255, 256, 265, 268, 272, 281

 

Kontakt do ekip pomiarowych:

 

Ekipa nr 1

Robert Białas – 516 897234

Robert Walma

Ekipa nr 2

Piotr Żurawiński - 509 465 025

Jan Złotkowski

 

Mistrz Kominiarski

Adam Wincenciak - 510 913 721

 

Właściciele, którzy nie udostępnią swoich lokali do kontroli będą musieli wykonać powyższe kontrole na własny koszt i dostarczyć stosowne zaświadczenia do biura Wspólnoty.

 

(-) Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Skorosze X

Przegląd przewodów wentylacyjnych


Warszawa, dnia 25 październik 2016 r.


Szanowni Państwo,

W dniach 3.11.2016 r. – 8.11.2016 r. odbędzie się w naszej Wspólnocie przegląd przewodów wentylacyjnych oraz wykonane zostaną pomiary elektryczne w lokalach.
Pomiary elektryczne wykonywane są raz na 5 lat i wynikają z Ustawy Prawo budowlane.
Kontroli dokona firma KOB-24 Grzegorz Wilczek, której pracownicy będą posiadali stosowne identyfikatory.
Prosimy o udostępnienie lokali.
Poniżej podajemy harmonogram przeglądów:

Klatka

Termin pomiarów elektrycznych

Zespół kontrolny

Termin przeglądu wentylacji

A

03.11.2016 1600-2000

Białas, Walma

03.11.2016 1600-2000

B

03.11.2016 1600-2000

Złotkowski, Żurawiński

03.11.2016 1600-2000

C

04.11.2016 1600-2000

Złotkowski, Żurawiński

04.11.2016 1600-2000

D

04.11.2016 1600-2000

Białas, Walma

04.11.2016 1600-2000

E

07.11.2016 1600-2000

Białas, Walma

07.11.2016 1600-2000

F

07.11.2016 1600-2000

Złotkowski, Żurawiński

07.11.2016 1600-2000

G

08.11.2016 1600-2000

Białas, Walma

04.11.2016 1600-2000

 

Kontakt do ekip pomiarowych:

Ekipa nr 1

Robert Białas – 516 897 234

Robert Walma

Ekipa nr 2

Piotr Żurawiński - 509 465 025

Jan Złotkowski

 

Mistrz Kominiarski

Adam Wincenciak - 510 913 721

 

Numery telefonu czynne w godzinach przeglądu.

 

II termin przeglądu dla osób nieobecnych wyznaczony został na 16.11.2016 /środa/ w godzinach 1600-2000

 

Warunkiem wykonania pomiaru instalacji w pełnym zakresie jest bezwzględne zapewnienie dostępu do gniazd, tablic rozdzielczych oraz linii zasilających (kuchnie elektryczne) - osoba wykonująca pomiary nie będzie odłączać urządzeń elektrycznych, przestawiać ciężkich mebli ani demontować elementów zabudowy wnękowej.

 

(-) Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Skorosze X

Zebranie właścicieli 2016

Warszawa, dnia 14 października 2016 roku


Z A W I A D O M I E N I E


Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Skorosze X zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (Dz.U. z 1994 r. Nr 58, poz.388 z  późn. zm.)  zwołuje Zebranie Właścicieli, które odbędzie się w dniu 26.10.2016r. (środa) o godzinie 19.00  w budynku Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Ursus przy ul. Sosnkowskiego 11 w Warszawie – sala konferencyjna. Podpisywanie list obecności od godziny 18.30.


Prawo do głosowania na Zebraniu posiada wyłącznie Właściciel lokalu, lub osoba posiadająca podpisane przez niego pełnomocnictwo. Dlatego też prosimy Państwa o zabranie ze sobą dowodu tożsamości (dowód osobisty lub paszport) oraz  w przypadku nieobecności właścicieli w/wym. pełnomocnictwa. Pisemne pełnomocnictwo właściciel lokalu może złożyć osobiście w biurze Wspólnoty podczas dyżurów zarządu.


W związku z tym, że na zebraniu obecny będzie notariusz prosimy Państwa o jak najliczniejsze przybycie. W przypadku braku możliwości osobistego uczestnictwa mogą Państwo udzielić dowolnej osobie, która będzie na zebraniu pełnomocnictwa do głosowania. Druk pełnomocnictwa przesyłamy w załączeniu.


Porządek zebrania:


  1. Otwarcie zebrania.

  2. Wybór sekretarza i komisji skrutacyjnej.

  3. Wybór przewodniczącego zebrania.

  4. Przyjęcie porządku obrad zebrania.

  5. Głosowanie nad Uchwałą nr 6/2016 w sprawie: pobierania wynagrodzenia za korzystanie z naziemnych miejsc parkingowych

  6. Dyskusja - wolne wnioski.

  7. Zamknięcie zebrania.


Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Skorosze X

Materiały na zebranie umieszczono w Strefie Mieszkańca.

Uruchomienie ogrzewania

Informujemy że w dniu 23.09.2016 (piątek) nastąpi włączenie ogrzewania.
W związku z tym prosimy o sprawdzenie, czy nie występują wycieki z instalacji CO, w szczególności w okolicach rozdzielaczy CO.

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Skorosze X

 
 

Formularz kontaktowy

Pozostańmy w kontakcie!
Osoby, które nie złożyły jeszcze formularza kontaktowego proszone są o wypełnienie go i przysłanie na adres biura Wspólnoty Mieszkaniowej lub wrzucenie do skrzynki znajdującej się przed biurem Wspólnoty, Klatka C.

Deklaracja - wywóz śmieci

Szanowni państwo, prosimy o dostarczenie do Zarządu wypełnionego i podpisanego formularza.

Karta do głosowania

Nad projektami uchwał przedstawionymi na Zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej Skorosze X w dniu 20 kwietnia 2016 r.

<Pobierz kartę>