Tablica

Mikołajki 2017

Przegląd wentylacji

Zgodnie z obowiązującą Ustawą Prawo Budowlane
Dz. U. z 2016. poz. 290 z późn. zm.

W dniach 14, 15 i 16.11 2017 r. w godzinach 17:00 – 20:30

odbędzie się obowiązkowy przegląd sprawności wentylacji w lokalach mieszkalnych.

14.11.2017 – klatka A i B lokale od 1 – 100
15.11.2017 – klatka C, D i E lokale od 101 – 211
16.11.2017 – klatka F i G lokale od 212 – 284

Prosimy o udostępnienie w wyznaczonym terminie lokali do kontroli.

Kontrolę przeprowadzi firma KOB-24, której pracownicy będą mieli indentyfikatory.
Telefon kontaktowy: Pan Adam Wincenciak tel. 0 510-913-721


 (-) Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

Zmiana godzin pracy biura w dn. 30.10.2017.

Szanowni Państwo,

 

W dniu 30.10.2017 r. (poniedziałek)  biuro wspólnoty będzie wyjątkowo czynne w godzinach 12.00-15.00.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy.
W pilnych sprawach prosimy o kontakt pod nr tel.:  784 33 10 10

 

(-) Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Skorosze X

Zebranie właścicieli 25.10.2017

Z A W I A D O M I E N I E


Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Skorosze X zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (Dz.U. z 1994 r. Nr 58, poz.388 z  późn. zm.) oraz z §1 Uchwały nr 8/2013 Wspólnoty Mieszkaniowej Skorosze X w Warszawie z dnia 02 maja 2013 r.  zwołuje Zebranie Właścicieli, które odbędzie się w dniu 25 października 2017 r. (środa) o godzinie 19.00  w budynku Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Ursus przy ul. Sosnkowskiego 11 w Warszawie – sala konferencyjna. Podpisywanie list obecności od godziny 18.30.

Prawo do głosowania na Zebraniu posiada wyłącznie Właściciel lokalu, lub osoba posiadająca podpisane przez niego pełnomocnictwo. Dlatego też prosimy Państwa o zabranie ze sobą dowodu tożsamości (dowód osobisty lub paszport) oraz  w przypadku nieobecności właścicieli w/wym. pełnomocnictwa. Pisemne pełnomocnictwo właściciel lokalu może złożyć również osobiście w biurze Wspólnoty podczas dyżurów zarządu.
 
Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór sekretarza i komisji skrutacyjnej.
3. Wybór przewodniczącego zebrania.
4. Przyjęcie porządku obrad zebrania.
5. Sprawy bieżące:
a) Sprawa wyboru nowego członka zarządu naszej wspólnoty.
b) Wady wykonania – w szczególności stan techniczny tarasów
c) Sposób przeprowadzania kontroli dokumentacji oraz pracy zarządu Wspólnoty
d) Bezpieczeństwo przeciwpożarowe
e) Sprawy porządkowe
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie zebrania.

(-) Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Skorosze X

Biuro wspólnoty nieczynne 13.10.2017

Szanowni Państwo,

W dniu 13.10.2017 r. (piątek) z powodu nieobecności księgowej biuro wspólnoty będzie nieczynne.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy.
W pilnych sprawach prosimy o kontakt pod nr tel.: 784 33 10 10


(-) Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Skorosze X

 
 

Formularz kontaktowy

Pozostańmy w kontakcie!
Osoby, które nie złożyły jeszcze formularza kontaktowego proszone są o wypełnienie go i przysłanie na adres biura Wspólnoty Mieszkaniowej lub wrzucenie do skrzynki znajdującej się przed biurem Wspólnoty, Klatka C.

Zebranie 26.04.2017 - karta do głosowania nad uchwałami

Zachęcamy do oddania głosu w sprawie uchwał zaproponowanych na wiosennym zebraniu naszej Wspólnoty.

Treści uchwał zostały Państwu dostarczona przed zebraniem, a także są dostępne dla zarejestrowanych użytkowników w Strefie Mieszkańca.

Pobierz kartę do głosowania.

Deklaracja - wywóz śmieci

Szanowni państwo, prosimy o dostarczenie do Zarządu wypełnionego i podpisanego formularza.