Tablica

Życzenia Wielkanocne

Zamknięcie dodatkowych drzwi do komórek lokatorskich na poziomie garaży i na parterach

Szanowni Państwo ,

w celu lepszego zabezpieczenia komórek lokatorskich na poziomie garażu oraz na poziomie  parterów podjęliśmy decyzję o zamknięciu z dniem 27.04.2017 (czwartek) dodatkowych drzwi prowadzących do tych komórek.

 

W związku z powyższym prosimy właścicieli lokali, którzy posiadają komórki w ww. miejscach o zgłaszanie się do biura z dokumentem tożsamości w godzinach dyżuru zarządu (poniedziałki w godzinach 11.00 – 13.00 lub środy i co drugi czwartek w godzinach 19.00 – 21.00) w celu odbioru klucza do drzwi.

( - ) Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Skorosze X

Zebranie właścicieli 2017

Warszawa, dnia 29 marca 2017 roku

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Skorosze X zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (Dz.U. z 1994 r. Nr 58, poz.388 z  późn. zm.)  zwołuje Zebranie Właścicieli, które odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2017r. (środa) o godzinie 19.00  w budynku Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Ursus przy ul. Sosnkowskiego 11 w Warszawie – sala konferencyjna. Podpisywanie list obecności od godziny 18.30.

Prawo do głosowania na Zebraniu posiada wyłącznie Właściciel lokalu lub osoba posiadająca podpisane przez niego pełnomocnictwo. Dlatego też prosimy Państwa o zabranie ze sobą dowodu tożsamości (dowód osobisty lub paszport) oraz,  w przypadku nieobecności właścicieli, w/wym. pełnomocnictwa. Pisemne pełnomocnictwo właściciel lokalu może złożyć osobiście w biurze Wspólnoty podczas dyżurów zarządu.

Porządek zebrania:

1.      Otwarcie zebrania.
2.      Wybór sekretarza i komisji skrutacyjnej.
3.      Wybór przewodniczącego zebrania.
4.      Przyjęcie porządku obrad zebrania.
5.      Sprawozdanie z pracy Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej Skorosze X  w Warszawie w 2016 oraz sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016.
6.      Głosowanie nad Uchwałą nr 1/2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania oraz udzielenia absolutorium dla zarządu za rok  2016.
7.      Głosowanie nad Uchwałą nr 2/2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu gospodarczego na 2017 rok.
8.      Głosowanie nad Uchwałą nr 3/2017 w sprawie zmiany uchwały nr 11/2012 z dnia 30.03.2012 w sprawie sposobu doręczania Członkom Wspólnoty Skorosze X korespondencji pochodzącej od Zarządu i Administracji
9.      Głosowanie nad Uchwałą nr 4/2017 w sprawie wyrażenia  zgody na urządzenie terenu rekreacyjnego na terenie Wspólnoty Mieszkaniowej Skorosze X za stacją trafo.
10.   Dyskusja - wolne wnioski.
11.   Zamknięcie zebrania.

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
,,Skorosze X” w Warszawie

Wyłączenie wody w Pruszkowie, Piastowie i Regułach, obniżone ciśnienie w Ursusie

W związku z awarią magistrali wodociągowej w Alejach Jerozolimskich na wysokości ulicy Regulskiej, w dniu 21 marca (wtorek) od godz. 9:00 nastąpi przerwa w dostawie wody na terenie Pruszkowa, Piastowa i Reguł oraz obniżone ciśnienie w dzielnicy Ursus.  

Z poważaniem

(-)Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Skorosze X

Prace konserwacyjne

Szanowni Państwo

w związku z koniecznością przeprowadzenia niezbędnych prac prosimy WSZYSTKICH WŁAŚCICIELI rowerów przechowywanych w garażu na stojakach przy wjazdowej bramie garażowej o ich usunięcie do dnia 29.03.2017 (środa).

Po tym terminie rowery zostaną usunięte ze wskazanego miejsca przez konserwatora.

(-)Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Skorosze X

 
 

Formularz kontaktowy

Pozostańmy w kontakcie!
Osoby, które nie złożyły jeszcze formularza kontaktowego proszone są o wypełnienie go i przysłanie na adres biura Wspólnoty Mieszkaniowej lub wrzucenie do skrzynki znajdującej się przed biurem Wspólnoty, Klatka C.

Deklaracja - wywóz śmieci

Szanowni państwo, prosimy o dostarczenie do Zarządu wypełnionego i podpisanego formularza.